ūsiai

ūsiai
ūsiai statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Tricholaema ryšiai: platesnis terminaslibiai siauresnis terminasdėmėtasis ūsys siauresnis terminasgeltonkrūtis ūsys siauresnis terminasjuodagurklis ūsys siauresnis terminasmargasis ūsys siauresnis terminasraudonkaktis ūsys siauresnis terminasverkiantysis ūsys

Vilniaus universiteto Ekologijos institutas. – Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas. . 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Tricholaema — ūsiai statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Tricholaema ryšiai: platesnis terminas – libiai siauresnis terminas – dėmėtasis ūsys siauresnis terminas – geltonkrūtis ūsys siauresnis terminas – juodagurklis ūsys siauresnis… …   Paukščių pavadinimų žodynas

  • toli — tolì adv. K, Rtr, Š, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, to•li Dk; Q180, SD119, SD38, KlG68, H, R, MŽ, Sut, I, N, M, L, Sn 1. atstu (vietai žymėti, kur kas yra, vyksta, darosi, atsitinka arba į kurią einama, judama, slenkama); pršn. 2 arti 1: Toli nuo čia R138,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tolie — toliẽ adv. DŽ, NdŽ, Antz, Vkš, Žeml, Yl, tõlie NdŽ, Vkš, Šts, Jdr žr. toli: 1. Čia reik tau tõlie eiti Trk. Toliẽ jau važiavau, lig pat beveik Mažeikių Klk. O ne teip tõlie iš Rietavo į Tverus Rt. Su kestėms nešė šiaudus toliẽ [nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tankiausiai — modal. Grnk, Sk, Pš, Sdb paprastai, dažniausiai: Tankiausiai, dažniausiai SD3186. Vasaros laike tankiausiai nakvodavo kur norint už miesto po laivu J.Bil. Kaip laimės juosta yra, tai tankiausiai lyja Ar. Su šarmu plaudavom tankiausiai galvą Krž.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aukštas — 2 aukštas, à adj. (3) 1. turintis didelį aukštį, didelį mastą nuo apačios į viršų: Aukštà tvora, neperlipsi Rm. Kiaulių tvartui reikia aukštų̃ pamatų Gs. Aukšta uola SD337. Kada žydėjo aukštam kalne berželiai? KlvD8. Oi aš įėjau aukštonà… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galiausias — ( is), ia adj. (1) K; BPI185, SD167 pats paskutinis, paskučiausias: Surink obalius aliai galiausią šiukšlę Rm. Norint galiausį daiktą aprašyti, neužtektų nei vietos kningoje Blv. Galiausias urėdas dvasios DP218. Ir būsite mano liudininkais ...… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • labai — 1 labaĩ adv. K; MŽ, R52 1. nepaprastai, ypatingai: Jis man labai geras J.Jabl. Jis man labaĩ patinka NdŽ. Labai didžiai SD7. Kaulai [žemėse] labai senų laikų Ėr. Labai užaugo žirniai šiemet Ėr. Daugiau naujienų labai negirdėti Pš. Ai, toli,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskiausias — paskiausias, ia adj. sup. (1) 1. pats paskutinis, vėliausias: Aš jums dabar paskiausią kartą kalbu KBI54. Ilzbutė, jų dukčiutė, buvo paskiausi K.Donel. Aš paskiausias vaikas, ir tai jau ketriosdešim metų Azr. O šiose dienose paskiausiose kalbėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskučiausias — paskučiausias, ia adj. sup. (1) 1. R204, K, Grž pats galutinis iš tokių pat daiktų, dalykų, po kurio daugiau nėra: Teip bus paskučiausieji pirmais, o pirmieji paskučiausiais MP92. Keturi pastarieji (paraštėje paskučiausiai) daiktai žmogaus DK108 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skanus — skanùs, ì adj. (4) K, Rtr; R, MŽ, Sut, I 1. kuris gero skonio, gardus: Skanaũs suvalgęs, pasmilo daugiau valgyti J. Ant klevo lapais kepta – skanì duona Pln. Kai mažas tebuvau, ta i avižinė duona skanì buvo Sd. Jaujiniai grūdai nė jie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”